Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
 
Türkiye Enerji Raporu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı 2023'te yerli enerji kaynaklarının tamamını kullanmayı amaçlarken yenilenebilir kaynaklardan da azami ölçüde yararlanmayı hedefliyor.

Türkiye Birincil enerji kaynakları üretimi
Birincil enerji kaynakları elektrik gibi kullanılabilir enerjilere dönüştürülebilen kaynaklardır. Petrol, güneş, rüzgar, nükleer, kömür vb.
Birincil Enerji kaynakları
Birincil enerji kaynakları üretimi 29 milton ton eşdeğer petroldür. (TEP) Türkiye'nin enerji ihtiyacı ise 108 TEP civarındadır. 2009

Türkiye Enerjisinin Dışa Bağımlılık Oranı
Türkiye enerjisinin dışa bağımlılık oranı 2009'da %73 olarak gerçekleşmiştir.
Enerji Dışa Bağımlılık Oranı
Dışa bağımlılığı azaltmak için petrol sondaj çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
2009 yılı sonu itibari ile toplam 133,1 milyon ton ham petrol, 11,3 milyar m³ doğalgaz üretimi sağlanmış, kalan üretilebilir ham petrol rezervimiz 39,4 milyon ton, doğalgaz rezervimiz ise 6,1 milyar m³’olmuştur.

Türkiye'de Petrol ve Doğalgaz Sondaj Miktarları
Türkiye'de Petrol ve Doğalgaz Sondaj Miktarları
Enerji bağımlılık oranını azaltmak amacıyla kömür rezervlerinin arttırılmasına da çalışılmaktadır.

Türkiye'de Kömür Sondaj Çalışmaları
Türkiye'de Kömür Sondaj Miktarı
2013 yılına kadar toplam 3500 MW kömür termik santralinin devreye girmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Üretimi
Türkiye Rüzgar Enerjisi Üretimi
Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 800MW'a ulaşmıştır. (2009 Sonu)

Türkiye'de Jeotermal Enerji Üretimi
Türkiye'de Jeotermal Enerji Üretimi

Yenilenebilir Enerjinin Toplam Kurulu Güce Oranı (Hidroelektrik dahil)
Yenilenebilir Enerjinin Toplam Kurulu Güce Oranı (Hidroelektrik dahil)

Yenilenebilir Enerjinin Toplam Kurulu Güce Oranı (HES'ten arındırılmış)

Yenilenebilir Enerjinin Toplam Kurulu Güce Oranı (HES'ten arındırılmış)
Hidroelektrik santrallerinden arrındırıldığında yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimi içindeki oranı %5'e ulaşamamaktadır. 2023'e kadar toplam elektrik üretiminde sadece rüzgar enerjisinin payının %30'a çıkarılması amaçlanıyor.

Özel Sektörün Elektrik İlave Yatırım Miktarı

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOPLAM
Özel Sektör Yatırım
MW
388 569 1183 619 384 972 2810 6925


2002-2009 döneminde elektrik üretimi kurulu güç kapasitesi 31.750 MW’den 44.600 MW seviyesine çıkmıştır. Bu dönemde devreye giren 12.850 MW ilave kapasitenin yaklaşık 7000 MW’lık bölümü özel sektör tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Elektrik Enerjisi Üretiminde Özel Sektörün Payı
Elektrik Enerjisi Üretiminde Özel Sektörün Payı

Türkiye'de Doğalgaz Üretimi
Türkiye'de Doğalgaz Üretimi
Türkiye'nin doğalgaz bakımından dışa dağımlılık oranı %97.3'tür. 2009 yılında yerli doğalga üretimi 36 milyar m³ iken, ülkenin ihtiyacı yaklaşık 1 milyar m³ dolayındadır.

Türkiye'nin Doğalgaz Aldığı Ülkeler (bin m³)
Türkiye'nin Doğalga Aldığı Ülkeler

Türkiye'de Petrol Üretimi
Türkiye'de Petrol Üretimi

Türkiye'de ham petrol üretimi yurtiçi ve yurt dışı taplamına bakıldığında 19,3 milyon varil olup, tüketim dikkate alındığında dışa bağımlılık oranımız %93 seviyesindedir.

Elektrik Üretiminde salınan CO2 miktarı
Elektrik Üretiminde salınan CO2 miktarı


Türkiye'nin Bor Madeni satışlarından Elde Ettiği Getiri
Türkiye'nin Bor Madeni satışlarından Elde Ettiği Getiri
Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı


Yigit Harita

 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi