Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
 
 Sürdürülebilir Enerji Hareketi

 

Avrupa Birliği'nde Sürdürülebilir Enerji

Avrupa birliğinin sürdürülebilir enerji politikalarının belirginleşmesinde etkili olan unsurlar aşağıda sıralanmıştır.

AB topluluğunda 1974'teki petrol krizine kadar ciddi bir enerji sorunu görülmemektedir. Bu aşamadan sonra topluluk çeşitli çalışmalarla enerji politikaları belirlemeye balşamıştır.

18 Nisan 1951 Paris Anlaşması
Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Lüksemburg, Hollanda arasında imzalanmıştır. Anlaşma kömür ve çelik ürünlerinin, üye ülkeler sınırları içerisinde serbest dolaşımını öngörmesinin yanısıra, üretim, yatırımlar, mali yardımlar, fiyatlandırma ve rekabet koşulları alanlarında düzenleyici hükümler içermektedir.(Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu)

25 Mart 1957 Roma Anlaşması
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu oluşturan 6 ülkenin vardığı anlaşmayla Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu(AAET) kurulmuştur. Anlaşmada kurumun amacı "Üye ülkelerde yaşam standartlarının yükseltilmesine ve nükleer sanayiinin hızla kurularak büyümesi için gerekli olan koşulları yaratarak diğer ülkelerle olan ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak" şeklinde belirtilmektedir.

11 Ocak 1995 Yeşil Kitap
AB'nin enerji politikalarına ilişkin yol haritası belirlemektedir. AB komisyonu tarafından hazırlanan Yeşil Kitap,
Birliğin 2020 hedeflerinin belirlenmesi,
Enerjiüretiminde çevresel hassasiyetlerin dikkate alınması,
Çevre ve enerji konusunda finansal desteklerin programlanması gibi maddeler içeriyordu.

Ocak 1996 Beyaz Kitap
Enerji politikalarının belirlenmesini 4 ana madde etrafında incelemektedir.
Enerji piyasası: İç pazarın serbestleşmesi, şeffaflık ve verimlilik gibi konuları kapsamaktadır.
Dışa Bağımlılığın Azaltılması: Arz güvenliğive enerjide uluslararası işbirliği konularını içermektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma: Enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yenilenebilir enerji çalışmalarına atıfta bulunmaktadır.
Enerji Teknolojileri: Arge çalışmalarının desteklenmesini içermektedir.

1997 Amsterdam Anlaşması:
Buanlaşmaya göre AB sürdürülebilir enerjiyi anlayışını 3 başlık altında toplamıştır. Bunlar Arz güvenirliği, rekabete dayalı enerji piyasası ve çevreci enerji.

AB'nin Günümüzdeki Enerji Politikaları
Avrupa Birliğinin çeşitli anlaşmalar ve enerji programlarıyla oluşan enerji politikalarını şu başlıklar altında özetlemek mümkündür:

  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kulalnımını artırmak.
  • Enerjinin depolanma ve dağıtımıyla ilgili teknolojilerin geliştirilmesi.
  • Fosil yakıtların kullanımından doğan emisyonları azaltacak teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması.
  • Ekonomi-çevre-enerji ilişkisi hakkında gerçekçive ayrıntılı planlamalar yapılması.

Sürdürülebilir Enerji Açısından Temel Hedefler

  • Sera gazlarının azaltılması
  • Ekonomik teşvikler
  • Nükleer atıkların bertarafı.
  • Enerji tasarrufu hakkında halkın bilinçlendirilmesi
  • Biyomas, rüzgar, dalga, güneş, hidrolik ve jeotermal enerjinin geliştirilmesi için AR-GE yapılması.

gibi konuları kapsamaktadır.

<< GERİ


Yigit Harita

 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi