Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
 

Sürdürülebilir Enerji Hareketi


 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ


Sürdürülebilir enerjiSürdürülebilir Kalkınma kavramı ilk olarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun “Ortak Geleceğimiz” isimli raporunda kullanılmıştır. Bu kalkınma anlayışının en önemli ayağını enerji oluşturmaktaydı. Dolayısıyla Sürdürülebilir Enerji'nin ilk tartışılmaya başlandığı yıllar da bu zamana denk gelmektedir.


Buna göre sürdürülebilir enerjiyi şöyle tanımlamak mümkündür:
Sürdürülebilir enerji, tüm enerji kaynaklarının verimli şekilde temiz teknolojilerle üretilmesi, fosil yakıtların mümkün olduğunca azaltılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, bir çevrimde atık biçiminde ortaya çıkan enerjinin, bir başka çevrimde girdi olarak kullanılmasını kapsayan ve bunu ekonomik büyüme ile bütünleştiren bir kavramdır.
Sürdürülebilir enerji kavramını sadece çevre duyarlılığı olarak algılamak da hatalı olacaktır. Günümüzde yapılan yeni tanımlamalar enerjinin arz güvenliği, ekonomik verimliliği, politik ve teknolojik yönlerinin de sürdürülebilirlik kavramına dahil etmektedir.


Çevresel Etkiler:
Sürdürülebilir enerji için çevre kaynaklarının mümkün olduğunca korunması gerekir.
Enerjinin çevre sorunlarını artırmasının ardında iki neden bulunmaktadır: Küresel enerji tüketimi hızla artmaktadır ve tüketilen enerjinin büyük çoğunluğu fosil yakıtlardır.
Fosil yakıtlardan oluşan karbondioksit gazının atmosferde yoğunluğunun artması sera etkisini artırmakta ve bu da küresel ısınmanın oluşmasına neden olmaktadır.


Sera etkisine neden olan gazlar:
Karbondioksit (CO2), Metan (CH4), Azotoksit (N2O), Hidroflorocarbonlar (HFCS), Perflorokarbonlar (PFCS) ve Kükürtheksaflorid (SF6)


Uluslararası girişimler.

Enerji üretimini çevreye etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen uluslararası girişimler.


- 1992, Rio de Janerio, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı
Rio Konferansı’nda Birleşmiş Milletler, hükümetlerin kalkınma üzerinde tekrar düşünmesini ve doğal kaynakların tüketimi
ile kirliliğin önlenmesi için çözümler üretmesini amaçlamıştır.


- 9 Mayıs 1992 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi:
Sözleşme gelişmiş ülkelerin insan kaynaklı sera gazı emisyonlarını 2000 yılına kadar 1990 yılındaki düzeylerine indirmeyi içermektedir.


- 11 Aralık 1997 Kyoto Protokolü
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin devam niteliğine olup sera gazı emisyonlarını 2008-2012 döneminde 1990 yılındaki düzeylerinden %5 daha aşağıya çekmeyi amaçlamaktadır.


- 26 Ağustos – 4 Eylül 2002 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi.
Johannesburg’da düzenlenen zirvede enerji konusu önemli bir yer tutmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmaya zarar veren enerji kaynaklarına
verilen desteklerin kaldırılması, daha temiz fosil kaynaklı enerji teknolojilerine geçilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, enerji verimliliğinin artırılması ve bu amaçla teşvikler sağlanması verilen taahhütlerin arasında yer almaktadır

DEVAMI >>


Yigit Harita

 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi