Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
Geri Dönüşüm
 
AsbestASBEST
Asbest maddesinin geri
dönüşümü
PilPİL
Pillerin toplanması ve geri dönüşümü
İnşaat MalzemeleriİNŞAAT MALZEMELERİ
Yapı malzemelerinde geri dönüşüm çok önemlidir.
Tıbbi AtıklarTIBBİ ATIKLAR
Tıbbi atıklarda geri dönüşümü evsel atıklardan farklıdır.
KompostKOMPOSTLAŞTIRMA
Bu yöntemle organik atıkların geri dönüşümü sağlanıyor.
KompostELEKTRONİK
Bilgisayar ve elektronik ürünlerinin geri dönüşümü
TIBBİ ATIKLARDA GERİ DÖNÜŞÜM

Tıbbi atıklar normal çöp toplama alanlarında depolanamazlar. Bu atıklar diğer çöplere oranla daha tehlikeli olabilmektedir.

Tıbbi Atık Çeşitleri
Enjektör, şırınga, ameliyat malzemeleri, canlı dokusu, kan, bisturi, laboratuar kültürü, lam, lamel, kirlenmiş eldiven, pamuk, sargı bezi vb. maddeler, kimyasal sıvılar, radyoaktif malzemeler, kırık cam, veterinerlik atıkları, serum setleri, tampon vb.

Tıbbi Atıkların Zararları
Tıbbi Atık İşaretiSağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıklar gerektiği gibi yok edilemezse temas ettiği insanlarda bazı sağlık sorunlarına neden olabilirler. Biyolojik atıklardan yayılan mikroorganizmalar çoğu zaman hastalık yapıcı özelliktedir.
Delici ve kesici özellikte olan atıklar bertaraf edilemezse son derece tehlikelidir.
Çevre sağlığı için tehdit oluşturabilecek bir unsur da kimyasal malzemelerdi. Tıp kuruluşları bol miktarda kimyasal atık üretir. Bu atıklar toprağa karışması halinde doğa için zararlı olabilmektedir.

Tıbbi atıklarda geri dönüşüm
Sağlık kuruluşlarında oluşan atıklar yasal mevzuat gereği bertaraf edilmek zorundadır. Tıbbi atıkların zararsız hale dönüştürülmesi yani adi atık haline getirilmesi sıcak buhar ve kızılötesi ışımayla gerçekleştirilmektedir. Sıcak buhar şırınga gibi girintili yüzeylere temas etme açısından çok başarılı bir yöntemdir.
Eskiden atıklar için yakılma işlemi kullanılıyor olsa da atmosfere bazı zararlı gazların (kadmyium, cıva ve kurşun buharı) salınıyor olması nedeniyle bu yöntem bırakılmıştır.
Tıbbi Atık Bertaraf Yukarıdaki resimde buharla sterilizasyon yapan bir buhar kazanı görünüyor.
Nükleer içerikli tıbbi atıklar yetkili kurumlara teslim edilmektedir. Ülkemizde bu alanda Atom Enerjisi Kurumu görev yapmaktadır.
Tıbbi Atık Toplama Aracı
Yukarıda İzmir Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde çalışan bir tıbbi atık toplama aracı görülmekte. Ülkemizde tıbbi atık taşımak için Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan taşıma lisansı alarak gerekiyor.


Yigit Harita

 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi